دسترسی به گزارشهای بیش از ۳۲۰۰۰ گمانه ی حفاری شده در ایران

تارنمای بانک اطلاعات ژئوتکنیک کشور (باژک) که در اردیبهشت ماه 1394 توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن، و شهرسازی راه اندازی شده است هم اکنون حاوی اطلاعات بالغ بر 12400 جلد گزارش در قالب 32000 گمانه می باشد. 

 

 

دسترسی به داده های فوق با ثبت نام رایگان در تارنمای http://geotech.bhrc.ac.ir/ میسر می باشد.

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin