برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی آقای دکتر بهروز گتمیری در موزه هنرهای زیبا

 

«رقص رنگ ها» عنوان نمایشگاهی است که آثار نقاشی آقای دکتر بهروز گتمیری را از 18 تا 21 مهر ماه در کاخ سعد آباد تهران، موزه هنرهای زیبا به نمایش می گذارد.