اهداف کمیته‌های تخصصی :

انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک) ایران برای رسیدن به اهداف زیر اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی کرده است:

  • ایجاد زمینه برای تبادل اطلاعات تخصصی، فنی و اجرایی بین اعضای انجمن؛
  • تلاش برای برقراری ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها بمنظور ارائۀ راه‌حل برای مشکلات مختلف ژئوتکنیکی؛
  • برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی برای مهندسان عمران و ژئوتکنیک در استان‌های مختلف کشور با موضوع متناسب برای هر منطقه؛
  • همکاری و تبادل اطلاعات با سایر گروه‌های تخصصی ملی و بین‌المللی در خصوص مسائل علمی و فنی رشتۀ ژئوتکنیک؛
  • تشویق و ترغیب مهندسان ژئوتکنیک جهت ارائۀ آخرین دستاوردهای علمی و حرفه‌ای خود در کنفرانس‌ها یا مجلات علمی ملی و بین‌المللی؛
  • معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت فعال در کمیته‌های تخصصی انجمن بین‌المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک.

 

اعضای محترم حقیقی و حقوقی انجمن بسته به زمینۀ تخصصی مورد علاقه یا حرفه‌ای خود حداکثر ۲ کمیته را جهت عضویت انتخاب می‌نمایند.

 

 

لیست کمیته‌های تخصصی :

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin